Nyborgs sidste bytrommeslager, kaldet "Røde Skajs", foran Hotel Postgaarden og kirken før 1935.

Kgl. Priv. Bytrommeslager Niels Andreas Herman Nielsen

Nyborg Kommune | Nyborg før og nuSlægter i Nyborg | Fotos af Niels Andreas Herman Nielsen

Indledning

Før anden verdenskrig havde man i Nyborg en bytrommeslager der blev kaldt "Røde Skajs (af nogle stavet Skejs)". At jeg skriver denne historie om bytrommeslager skyldes den omstændighed at han var morbror til Anna Marie Lisette Iversen, født Jespersen, der også var min oldefar Olaf Henrik Nielsens kusine. Hans borgerlige navn var Niels Andreas Herman Nielsen.  

Hvad var en bytrommeslager

Det var et kommunalt embede der  fandtes i købstæder som for eksempel Nyborg. "Røde Skajs" blev antaget som Bytrommeslager i efteråret 1909, da den tidligere var afgået ved døden. Der var i øvrigt nogen debat i på byrådets møde i september 1909 om man fortsat skulle have en bytrommeslager. Det endte med at det skulle man og min tipoldefar Christian Nielsens bror fiskehandler Hans Nikolaj Halstrøm (født Nielsen) blev i øvrigt ansat som reservetrommeslager i 1921. Bytrommeslageren skulle for en passende betaling annoncere at nu var der for eksempel kommet nye kartofler til grønthandler Otto Wagner i Mellemgade eller at købmanden havde fået friske forsyninger af kul eller koks. Det var denne tids form for lokalavis. Nyborg har ikke haft en bytrommeslager siden 1941 da Andreas Nielsen afgik ved døden. Han gik i øvrigt op i sit embede med liv og sjæl.

Tilnavnet "Røde Skajs" fik han efter sigende i 1913 da han en dag op til kommunalvalget det år skulle annoncere for de borgerlige kandidater til Nyborg Byråd. Han gik ned ad Østergade som lå i det gamle Nyenstad bag Vor Frue Kirke, hvor han selv boede i nr. 20. Her holdt den lokale avis "Socialdemokraten" til og redaktøren var den senere borgmester Ludvig Hansen, som både var den sidste kongevalgte og den første borgervalgte borgmester. I øvrigt blev borgmestrene kongeligt udnævnt indtil 1918. Ludvig Hansen hørte hvad "Røde Skajs" annoncerede for og fik at vide at det havde han fået en krone for, men Ludvig Hansen fik ham til at annoncere for socialdemokraterne for to kroner. Fra den dag af blev han ikke kaldet andet end "Røde Skajs", men ifølge ældre familiemedlemmer og journalisten Jan Witzel er dette ikke sandt, da øgenavnet fik han på grund af sin rødblonde hårfarve .

Trods øgenavnet holdt han Venstre-bladet "Nyborg Avis" (nuv. "Fyns Amts Avis"), hvor han kom en gang om året for at betale for abonnementet. I 1938 blev der lavet en film om Nyborg, hvor der er en sekvens fra Skippergade med "Røde Skajs" i gang med at udøve sit embede omgivet af børn. Det mest kendte billede af ham, er hvor han går ned ad Adelgade med Vor Frue Kirke og Hotel Postgaarden i baggrunden. Som følge af det store gadegennembrud i 1936 blev hotellet sammen med nogle gamle huse i Baggersgade nedrevet. Billedet er således taget senest i første halvdel af 1930´erne, muligvis i forbindelse med en rund fødselsdag og han var den sidste kgl. bytrommeslager i Nyborg. Billedet kan ses foroven på denne side.

Pioner indenfor jorddyrkning

Omtrent ude på Fladet der hvor virksomhederne Tarco og Kommune Kemi ligger nu havde "Røde Skajs" et kolonihavehus hvor han opdrættede geder til slagtning. I begyndelsen af det 20. århundrede lykkedes det ham at få opdyrket jorden, hvor han blandt de første fandt ud at kultivere jorden, Da den militære garnison i Nyborg nedlagdes i 1913, blev skydebanerne selvfølgelig nedlagt, men selvom der siden er plantet skov kan banernes forløb i terrænet stadig anes. "Røde Skajs" var med til at beplante plantagen i øvrigt hvor han vist nok kom op at strides med borgmester Ludvig Hansen.

I dette hus holdt "Ridderen af den Høje Bro" Jon alias John Sophus Svendsen til, hvor han gerne malede malerier af de tankskibe som lå ovre ved benzinhavnen på Avernakke, da han udover at være på "Den Høje Bro" også malede mange malerier. I kolonihavehuset hang der efter sigende mange malerier malet af Jon. I 1997 udgav journalist Jan Witzel den udmærkede bog "Jon - Ridder af den Høje Bro". I denne bog er "Røde Skajs" også kort omtalt.  

Familien

Afslutningsvis skal jeg nævne at "Røde Skajs" var morbroder til  Anna Marie Lisette Iversen, født Jespersen (1899 - 1974) der var kusine til min oldefar Olaf Henrik Nielsen (1891 - 1961). Hans forældre var skomager Johannes Nielsen (ca. 1843 - 1897), kaldet "Den Forgyldte Skomager", og Henriette Lisette Charlotte Simonsen (1848 - 1895). Øgenavnet "Den Forgyldte Skomager" som faderen havde skyldtes at der hang en forgyldt støvle udenfor hans værksted i Østergade nr. 20.  "Røde Skajs" der var født den 14. marts 1875 i Nyborg, afgik ved døden den 3. juni 1941. Hans hårfarve var rødblondt og denne hårfarve går igen på et par af mine fætre som er direkte efterkommere af hans førnævnte søsterdatter. "Røde Skajs" blev viet den 28. februar 1904 til Hansine Cathrine Petroline Jensen, født i Kerteminde den 22. maj 1876. Samme dag som deres vielse fandt sted i Vor Frue Kirke i Nyborg, blev deres søn Johannes Andreas Herman Nielsen døbt, som fødtes den 27. november 1903 i Østergade nr. 20 i Nyborg.  Ejendommen Østergade nr. 20 var således beboet af familien igennem tre generationer og den blev sammen med resten af det gamle Nyenstad nedrevet omkring 1970. "Røde Skajs" blev enkemand den 29. november 1932 hvor hans kone Hansine Cathrine Petroline Jensen afgik ved døden på Nyborg Sygehus. Hun begravedes på assistentkirkegården den 4. december 1932.

Da "Røde Skajs" afgik ved døden den 3. juni 1941 blev der dagen efter skrevet en mindre nekrolog over ham i den avis han abonnerede på, nemlig Nyborg Avis. Avisen kaldte ham også for "Den Forgyldte Skomager", hvilket heller ikke var sandt da det var hans far der havde dette øgenavn. Ifølge den sidstlevende af Thorvald Iversen og Anna Marie Lisette Jespersens børn, Wilhelm Damgaard Iversen, passer dette ikke da det var hans far, Johannes Nielsen, som havde dette øgenavn. Ud fra de oplysninger tror jeg mere på min slægtning, idet storesøsteren Cathrine Henriette Jespersen, født Nielsen, blev født den 17. januar 1871 i Kerteminde udenfor ægteskab (og døbt den 19. februar 1871 i Kerteminde Kirke) og død i Nyborg den 13. oktober 1938. Forældrene til hende og "Røde Skajs" var skomager Johannes Nielsen (født ca. 1843 i Svendborg) og Henriette Lisette Simonsen (født i 1848 i Kerteminde), som blev viet den 2. april 1873 i Vor Frue Kirke i Odense.

På det tidspunkt da "Røde Skajs" døde var det også normalt at familien havde dødsannoncen stående i avisen en to til tre dage i træk. For de to sidste dage annoncen var i kunne man læse at begravelsen skulle finde sted fra Sygehuskapellet i Nyborg den 8. juni 1941. Siden dengang har der ikke været nogen bytrommeslager i Nyborg. En by som Odense havde i 1909 to bytrommeslagere, i øvrigt samme år hvor "Røde Skajs" blev ansat.

Indenfor familien har myten altid været den at "Røde Skajs" var kongelig udnævnt bytrommeslager, men sandheden er den at han var ansat som kommunal embedsmand. For at holde myten i live har jeg tilladt mig at have "Kgl. Priv. Bytrommeslager Niels Andreas Herman Nielsen" som denne sides titel.

Tilbage - Zurück - Back