Generel information

Opdateret: 2008.11.20 19:05:58

Generelt: Dette er min web-side om mine aner, hvor enkelte kommer fra det østlige Tyskland, som for eksempel min tipoldefar Robert Carl Joachim Martens (1856 - 1915). Han udvandrede i 1883 til den danske havneby Karrebæksminde i nærheden af byen Næstved. Ellers er de forskellige slægtsgrene fra det vestlige Lolland, primært med navnet Skude og Øster Flakkebjerg Herred i Sorø Amt, blandt andet med navnet Martens. Endeligt er der de to fynske amter Odense, primært Baag, Odense, Skovby og Aasum herreder, og Svendborg, primært Sallinge og Vindinge herreder. Her kan man se en beskrivelse af mit arbejdsområde.

I tilknytning til slægtsforskningen foretages der også egns- og trafikforskning, hvor møllerne spiller en ikke uvæsentlig rolle. Dette fordi blandt flere af mine forfædre har været møllere og møllesvende.  

Arkivloven: Desuden skal jeg henlede opmærksomheden på at der kun er adgang til den del af stamtræet på hjemmesiden der omhandler mine forfædre. Link til siden. Jeg skal dog henlede opmærksomheden på at det ikke er tilladt at offentliggøre det, da vi her i Danmark har en registerlov der siger at personoplysninger der er yngre end 75 år ikke må offentliggøres. På landsarkiverne og Rigsarkivet kan slægtsforskere søge om tilladelse til at få adgang til disse oplysninger. Arkiverne har også deres hjemmeside hvor man kan læse om hvad arkivloven indeholder.

Klik her for at komme til Statens Arkivers hjemmeside (Åbner i nyt vindue) 

Yahoo Groups: Til denne web-side er der en mailingliste som bærer navnet Maritime Familier, fordi mange af mine slægtninge var/er søfolk. Desuden er der en mailingliste som bærer navnet Broby, som dækker over de seks kirkesogne i Broby Kommune; Vejle-Allested, Nr. Broby, Sdr. Broby og Vr. Hæsinge da også en del af mine slægtninge kommer derfra. Desuden er der de tre nye mailinglister, som bærer herredsnavnene, Baag, Sallinge og Vindinge, alle på Fyn. De to slægter Bønnelycke og Kællerød-slægten har også deres Yahoo Groups.

Vigtigt:  Normalt vil der ikke blive formidlet kontakt til mine slægtninge, men naturligvis er man hjertelig velkommen til at skrive til mig: 

Min Adresse

Tommy Rolf Nielsen Martens

Møllerparken 31

5800  Nyborg 

Du er nr.:

Hit Counter

This page hosted by:

Tele Danmark Microsoft

This page supports:

Adult Sites Against Child Pornography Foreningen imod børnepornografi (4721 bytes)