Credits

Indledning:

Når man slægtsforsker er det godt at kunne samarbejde med andre slægtsforskere. Indenfor de seneste 10-15 år er internettet kommet til og bruges det fornuftigt er det en fordel. Desværre er det ikke alle som kan finde ud af dette.

Specielt om Boe-slægten fra Helnæs

I forbindelse med den slægt er der en forening der hedder Boe-Samfundet, som jeg er medlem af. Den forening har en slægtsdatabase som jeg leverer oplysninger til og jeg har et samarbejde med slægtsforskeren Finn Hannesborg Andersen. Han begyndte på dette arbejde for 25 år siden efter at det mere eller mindre havde ligget stille siden foreningens grundlægger Lars Boe Thomsen afgik ved døden i 1960.

Der er også en tredje slægtsforsker i den forening, nemlig Erik Helmer Nielsen, som står for foreningens hjemmeside og her kan downloades en selvkørende gedcom-fil. Da ca. 5 ud af 7 personer i mit materiale er af denne slægt og størsteparten er noget arbejde som andre har udført, har jeg valgt kun at ligge mine forfædre ud på min egen hjemmeside. Derfor er jeg også yderst restriktiv med hvem jeg vil dele mit materiale.

Specielt om Kællerød-slægten fra Tystrup sogn ved Sorø

November og december 2003 tastede jeg de to slægtsbøger ind med titlen "Stamtavle over slægten fra Kællerød", som udkom 1923 og 1946. Det var sognepræsten ved Tystrup kirke, C. Krarup som var forfatteren. Mit mål er at få lavet en tredje udgave af bogen. Under afsnittet om Boe-slægten nævner jeg at det kun er mine forfædre som jeg har lagt ud, men jeg har også lagt Kællerød-slægten ud som den så ud i 1946. 

Min farfar Niels Mortensen (1909 - 2003) fik aldrig den anden udgave af slægtsbogen som han var blevet lovet af dens forfatter, hvilket han forståeligt nok var utilfreds med. Han svor at bogens forfatter ikke mere skulle have oplysninger om hans familie.

Henstillingen

Derfor henstiller jeg til alle om at respektere det arbejde mine medslægtsforskere og jeg udfører i forbindelse med vores slægtsforskning. Misbruger man vores tillid er man helt sikker på at der ikke kommer flere oplysninger fra vores side! Hvis man skal forespørge om et eller andet hos mig, så bedes man om at gøre dette i en høflig tone.      

Tilbage - Zurück - Back