Broby Kommune

Information

Broby Kommune på Fyn som omfatter de gamle sognekommuner Allested, Nr. Broby, Sdr. Broby (Brobyværk), Sandholdts Lyndelse, Vejle og Vester Hæsinge er fødested for begge mine oldeforældre Karen Larsen, født Madsen (1895 - 1971), og Nikolaj Theodor Larsen (1895 - 1977), som var forældre til min mormor Ester Margrethe Iversen, født Larsen (1921 - 1997). Broby Kommune blev dannet i 1966 i forbindelse med den lille kommunalreform også kaldet den frivillige kommunesammenlægning. 

Min oldemor Karen Madsen kan føre sin slægt tilbage til Haastrup, Svanninge og Øster Hæsinge sogne som alle ligger i Faaborg Kommune idag. Hun havde en oldefar Peder Pedersen som var fra Nr. Broby. En anden oldefar var møller Hans Hansen på Trende mølle som ligger syd for Ny Stenderup, men som var en del af Haastrup sogn.

Min oldefar Nikolaj Theodor Larsen kan føre sin slægt tilbage til slotsfoged Peder Hansen Bomand, der var født i 1500 og døde i 1556 på Helnæs. Jeg er derfor sammen med min oldefar en efterkommer af Boe-slægten fra Helnæs. Man kan læse mere om den på Boe-slægtens hjemmeside, som vedligeholdes af Erik Helmer Nielsen på vegne af Foreningen Boesamfundet, som jeg også er medlem af. 

Min tipoldemor Rasmine Nielsen (1874 - 1950) er ud af gammel Nr. Broby-slægt medens hendes mand Lars Larsen (1869 - 1955) og hans familie er tilflyttere med rødder tilbage til Helnæs både via hans far Jens Larsen (1845 - 1927) og mor Ane Marie Hansen (1846 - 1913). Udover at hans forældre var gift med hinanden var de indbyrdes i familie med hinanden på tre måder, hvorfor alle deres efterkommere er beslægtet med slotsfoged Peder Hansen Bomand på tre måder. Derfor er Peder Hansen Bomand både min tip11-, tip12- og tip13-oldefar.

Udover Erik Helmer Nielsen er der to andre efterkommere af Peder Hansen Bomand som også vedligeholder hjemmesider, nemlig Lotte Brændegaard Hvid der har hjemmesiden Virgo-Fyn hvor der er en del kirkebøger fra flere steder på Fyn, som også kan downloades. På hjemmesiden som vedligeholdes af Erik Helmer Nielsen er der kirkebøger og folketællinger fra Dreslette, Flemløse, Helnæs, Haarby og Sønderby sogne, som kan downloades Jeg er den anden som vedligeholder hjemmesider som for eksempel denne. Her kan der dog ikke downloades noget endnu, men mere herom når det kommer.

Tilbage - Zurück - Back